Hovedsiden
 Om meg
 Ultralyddiagnostikk
 Trykkbølgebehandling 
 Innleggsåler
 Bassengtrening
 Linker

Kattenberg Fysioterapi er en allmenn-fysioterapi praksis, med en 75% driftsavtale med Gol kommune.
Instituttet leier lokaler på den kommunale fysikalsk avdelingen, som du finner i nedre etasjen av Helsetunet.
Adresse: Rundingen 7A, 3550 Gol.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag tar jeg i mot pasienter etter kommunen sine prioriteringer og følger de statlige satser for Fysioterapibehandling.
Dessverre er det til tider betydelige ventelister i denne delen av praksissen.

På onsdager og ettermiddagen de andre dagene har Kattenberg Fysioterapi et tilbudt utenom de offentlige ordninger. Her kan vi tilby:
* Ultralyddiagnostikk av Muskel-skelett plager
* Trykkbølgebehandling
* Vurdering- og behandling av idrettsskader
* Akutt timer

Denne delen av praksissen er mest rettet mot utredninger/vurderinger og behandlinger som behøver begrenset oppfølging fra min side.

Det er satt opp et online bookingsystem til denne praksisdelen.


Telefon; 90937351 |Send e-post