Hovedsiden
 Om meg
 Ultralyddiagnostikk
 Trykkbølgebehandling 
 Innleggsåler
 Bassengtrening
 Linker

Du er nå på vei til å bestille en time i den helprivate delen av min praksis.
Denne delen faller ikke under de statlige ordninger for utgifter til fysioterapi.
Du behøver ingen henvisning fra legen.

Priser

Fysioterapi, første time: kr.350
Fysioterapi, oppfølgingstimer: kr.250
Fysioterapi/Ultralydundersøkelse. kr.500
Fysioterapi/Ultralydundersøkelse og trykkbølgebehandling kr.750
Trykkbølgebehandling kr.500


Telefon; 90937351 |Send e-post